thinhphat1166's Recent Activity

 1. thinhphat1166 đã đăng chủ đề mới.

  dịch vụ tổng vệ sinh ngày tết

  1/ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SÀN NHÀ ĐẶC BIỆT : A/ Sàn nhà gạch : – Bụi bay từ ngoài cửa vào và rơi xuống sàn nhà, vì vậy bạn nên trải thảm chùi...

  Diễn đàn: RAO VẶT TỔNG HỢP

  17/12/17 lúc 22:30
 2. thinhphat1166 đã đăng chủ đề mới.

  đánh bóng sàn gỗ

  ĐÁNH BÓNG SÀN GỖ 1/ ĐÁNH BÓNG SÀN GỖ – THỊNH PHÁT : – Hiện nay, gỗ được sử dụng để làm sàn nhà rất nhiều thay cho các vật liệu khác...

  Diễn đàn: RAO VẶT TỔNG HỢP

  15/12/17 lúc 19:55
 3. thinhphat1166 đã đăng chủ đề mới.

  đánh bóng sàn gỗ

  ĐÁNH BÓNG SÀN GỖ 1/ ĐÁNH BÓNG SÀN GỖ – THỊNH PHÁT : – Hiện nay, gỗ được sử dụng để làm sàn nhà rất nhiều thay cho các vật liệu khác...

  Diễn đàn: RAO VẶT TỔNG HỢP

  15/12/17 lúc 19:54
 4. thinhphat1166 đã đăng chủ đề mới.

  đánh bóng sàn gỗ

  ĐÁNH BÓNG SÀN GỖ 1/ ĐÁNH BÓNG SÀN GỖ – THỊNH PHÁT : – Hiện nay, gỗ được sử dụng để làm sàn nhà rất nhiều thay cho các vật liệu khác...

  Diễn đàn: RAO VẶT TỔNG HỢP

  15/12/17 lúc 19:53
 5. thinhphat1166 đã đăng chủ đề mới.

  đánh bóng sàn gỗ

  ĐÁNH BÓNG SÀN GỖ 1/ ĐÁNH BÓNG SÀN GỖ – THỊNH PHÁT : – Hiện nay, gỗ được sử dụng để làm sàn nhà rất nhiều thay cho các vật liệu khác...

  Diễn đàn: RAO VẶT TỔNG HỢP

  15/12/17 lúc 19:52
 6. thinhphat1166 đã đăng chủ đề mới.

  đánh bóng sàn gỗ

  ĐÁNH BÓNG SÀN GỖ 1/ ĐÁNH BÓNG SÀN GỖ – THỊNH PHÁT : – Hiện nay, gỗ được sử dụng để làm sàn nhà rất nhiều thay cho các vật liệu khác...

  Diễn đàn: RAO VẶT TỔNG HỢP

  15/12/17 lúc 19:51
 7. thinhphat1166 đã đăng chủ đề mới.

  đánh bóng sàn gỗ

  ĐÁNH BÓNG SÀN GỖ 1/ ĐÁNH BÓNG SÀN GỖ – THỊNH PHÁT : – Hiện nay, gỗ được sử dụng để làm sàn nhà rất nhiều thay cho các vật liệu khác...

  Diễn đàn: RAO VẶT TỔNG HỢP

  15/12/17 lúc 19:50
 8. thinhphat1166 đã đăng chủ đề mới.

  đánh bóng sàn gỗ

  ĐÁNH BÓNG SÀN GỖ 1/ ĐÁNH BÓNG SÀN GỖ – THỊNH PHÁT : – Hiện nay, gỗ được sử dụng để làm sàn nhà rất nhiều thay cho các vật liệu khác...

  Diễn đàn: RAO VẶT TỔNG HỢP

  15/12/17 lúc 19:49
 9. thinhphat1166 đã đăng chủ đề mới.

  đánh bóng sàn gỗ

  ĐÁNH BÓNG SÀN GỖ 1/ ĐÁNH BÓNG SÀN GỖ – THỊNH PHÁT : – Hiện nay, gỗ được sử dụng để làm sàn nhà rất nhiều thay cho các vật liệu khác...

  Diễn đàn: RAO VẶT TỔNG HỢP

  15/12/17 lúc 19:48
 10. thinhphat1166 đã đăng chủ đề mới.

  đánh bóng sàn gỗ

  ĐÁNH BÓNG SÀN GỖ 1/ ĐÁNH BÓNG SÀN GỖ – THỊNH PHÁT : – Hiện nay, gỗ được sử dụng để làm sàn nhà rất nhiều thay cho các vật liệu khác...

  Diễn đàn: RAO VẶT TỔNG HỢP

  15/12/17 lúc 19:47
 11. thinhphat1166 đã đăng chủ đề mới.

  đánh bóng sàn gạch bóng kiếng

  PHỤC HỒI VÀ ĐÁNH BÓNG SÀN GẠCH BÓNG KIẾNG 1/ PHỤC HỒI VÀ ĐÁNH BÓNG SÀN GẠCH BÓNG KIẾNG – THỊNH PHÁT : – Gạch bóng kiếng là loại gạch...

  Diễn đàn: RAO VẶT TỔNG HỢP

  14/12/17 lúc 19:29
 12. thinhphat1166 đã đăng chủ đề mới.

  đánh bóng sàn gạch gốm

  PHỤC HỒI VÀ ĐÁNH BÓNG SÀN GẠCH GỐM 1/ PHỤC HỒI VÀ ĐÁNH BÓNG SÀN GẠCH GỐM – THỊNH PHÁT : – Nói đến gạch gốm thì nhiều người chưa hẳn đã...

  Diễn đàn: RAO VẶT TỔNG HỢP

  11/12/17